Svarbiausia yra kontekstas. Pažinimas nevyksta tuštumoje.

 

 Dr. Austėja Landsbergienė

Žodis

 

Ačiū, kad esate šiame puslapyje. Vadinasi, jums įdomios mano mintys, idėjos ir kontekstinis ugdymas. Čia galėsite susipažinti su pagrindiniais kontekstinio ugdymo principais ir pabandyti apčiuopti visos kontekstinio ugdymo sistemos esmę, kuri apima daugybę mūsų organizacijose vykstančių projektų ir veiklų. Norintieji sužinoti daugiau, galės skirti laiko platiems medijos vandenynams, kur tikrai yra daug pamąstymų, pokalbių ir pranešimų aktualiomis švietimo temomis.

Tikiu, kad gražiam pasauliui kurti nėra nieko labiau tinkamesnio už švietimą. Ir, nors dažnai esu kviečiama į įvairiausias diskusijas ir konferencijas verslo bei lyderystės temomis, labiausiai mano širdis dainuoja apsilankius mokyklose ir sutikus ten nuostabių mokytojų, kurie ir kurios keičia juos supančių vaikų, jų tėvų ir mūsų visų gyvenimus. Todėl, nors esu mama, žmona, dukra, sesuo ir verslininkė, bet iki šiol didžiausią pasididžiavimą jaučiu prisistatydama mokytoja. Manau, kad nėra nuostabesnio ir prasmingesnio darbo, negu tas, kurį kiekvieną dieną, kiekvieną savo gyvenimo minutę dirba tikri pašaukimo pedagogai.

Pasiekimai

2020

30 svarbiausių nepriklausomos Lietuvos verslininkų

Svarbiausių Lietuvos verslininkų sąrašo 10-tuke

2018

Projektas „100 Lietuvos moterų“

Įtraukta į „Mokslas, išradimai ir inovacijos“ pogrupį

2018

Lietuvos įtakingiausieji 2018

TOP 5-tuke įtakingiausiųjų Lietuvos žmonių

Ugdymo sistema

 
 

Kontekstinis ugdymas 

Keliolika metų stebėjusi, remdamasi savo ir kitų mokslininkų, tokių kaip Scotas Barrys Kaufmanas, Kenas Robinsonas empiriniais tyrimais, dr.Austėja Landsbergienė pradėjo kurti ugdymo sistemą, kuri atitiktų XXI a. vaikų poreikius. Šiuolaikiniams vaikams būtina ne tik aiški struktūra, bet ir kūrybinė laisvė, sudaromos sąlygos sąmoningai mokytis ir kurti nenuspėjamame, nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Kontekstinio ugdymo sistema atsirado ieškant teorijos ir praktikos dermės, nuolat taikant ir tobulinant aktyvaus ugdymo(si) metodus, pri(si)taikant prie XXI a. poreikių bei iššūkių.